Tag: 2001

Беседа на празникот Богојавление, Охрид, 2001 година

За светата вода Триесет години нашиот Спасител Господ Исус Христос со ништо не се истакнувал – живеел домашен живот. Во тоа време, се пројавило посебно движење во народот. Ние тоа движење можеме да го наречеме масовно крштевање. Тогаш луѓето доаѓале кај Јован Крстител и ја примале обредната страна на крштевањето, односно, потопување или погрузување во…