Tag: Vlado Nedeski

Празникот Богојавление во православната традиција

М-р Владо Недески   Општо за поимот и празникот Богојавление   Во Црковната пракса и традиција среќаваме неколку термини кои се однесуваат на празникот Богојавление. Теофанија (грч. Θεοφάνεια), Епифанија (грч. ἐπιφάνεια), Ден на Просвештение (грч. Φώτως). Терминот Богојавление (мак. Богојавување), значи манифестација, откровение или објава, јавување на Бог, и се однесува на манифестацијата или пројавата…