Tag: организатори

ПРОФИЛ НА ОПШТИНАТА – Ohrid.gov.mk

ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ Нашите податоци говорат дека според резултатите од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија – 2002г., бројот на вкупното население во општина Охрид изнесува 55.749 жители, од кои според националната припадност 85% се изјасниле како Mакедонци, а останатиот дел го сочинуваат Aлбанци, Tурци, Срби, Власи, Роми и други, кои…