Tag: ДКЕ

Дебарско-кичевска епархија

  Охрид е град во кој минатото и сегашноста се испреплетуваат и меѓусебно се надополнуваат. Град во кој поучени од историјата се гради иднината. Христијанството во него е присутно од самиот негов почеток. Од доаѓањето на светиот апостол Павле, преку мисијата на свети Еразмо во III век, кој на брегот на Охридското Езеро покрстил преку…