Category: За празникот

Значењето на Богојавленската икона

Виктор Недески Богојавление е еден од најголемите христијански празници. Во првите векови од христијанството, на овој празник се прославувале повеќе настани, кои подоцна се издвоиле како посебни празници, па така, главен мотив на овој празник останало Христовото крштение и објавувањето на Света Троица на реката Јордан. Значењето на овој празник се покажува од историските извори…

Празникот Богојавление во православната традиција

М-р Владо Недески   Општо за поимот и празникот Богојавление   Во Црковната пракса и традиција среќаваме неколку термини кои се однесуваат на празникот Богојавление. Теофанија (грч. Θεοφάνεια), Епифанија (грч. ἐπιφάνεια), Ден на Просвештение (грч. Φώτως). Терминот Богојавление (мак. Богојавување), значи манифестација, откровение или објава, јавување на Бог, и се однесува на манифестацијата или пројавата…

КРШТЕВАЊЕТО НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА

  „А во оние дни дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти од Јована во Јордан.“ (Марко 1,9.) Особено значаен е празникот на Христовото крштевање во реката Јордан, затоа што со тој настан започнува Неговата Месијанска дејност. Од тој ден Господ Исус Христос почнал да го проповеда Евангелието. Затоа, можеме да речеме дека Јордан…