Фрлањето на крстот – Томе Момировски – извадок од романот „Години несоници“