Беседа на празникот Богојавление, 2017 година

„Се јави Божјата благодат, спасителна за сите луѓе“ (Тит 2, 11)

Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух!

Драги браќа и сестри!

На денешен ден Христос му се јави на светот и го просве ти. На денешен ден, врз Себе, ги зеде нашите гревови и го згази ѓаволот. На денешен ден Божјата благодат блесна од небото за сите луѓе. О чудо големо и преславно! Христос се труди а ние постануваме овенчани. Он ја уништу ва змиската глава во водата, а ние се измиваме од грево вите. Он од небото прима гулаб, а ние примаме опросту вање на гревовите. Он е посведочен од Бога како Возљубен Син, а ние,преку Него, постануваме синови Божји.

Денеска се радува сета водна природа. Сите реки, езера, мориња и океани. Се радуваат сите води затоа што се осветија од не бесната Зора, Исуса Христа. Мислено да отидеме на Јордан и да видиме како Хрис тос се крштева и како ги очистува луѓето. Да видиме како чу десно се јавил според зборовите на пророкот Давид: „Мо рето виде и избега; Јордан се врати назад. Што ти стана тебе море, па бегаш, и тебе, Јордане, па назад се враќаш?“ (Псал. 113, 3 и 5).

Бог Господ се јави во Јордан со Тело. Им се покажа на ангелите. Им се јави на Евреите и на незнабошците. Му се јави на светот. Беше прославен од луѓето и со крштението ни подари спасение. Денес гледаме мисловен потоп на Јордан. При Ноевиот потоп, Бог ја потопи Земјата и ги уништи луѓето, а сега, Бог ги потопува гревовите и ги оживува луѓето. Тогаш Ное напра вил кораб од негнилежно дрво, а сега, Христос примил од Марија нетлено тело. Таму, гулаб на Ное му донел маслино во гранче, а сега, Светиот Дух слегува како гулаб врз Христа. О колку е големо Христовото смирение. Оној Кој е безгрешен, се понизи како грешник. За да ги очисти нашите гре вови се крсти во Јордан како човек од Јована.

Веднаш небе сата се отвораат и се слуша гласот на Бог Отец: „ Ти си Мојот возљубен Син, во Тебе е Мојата волја “(Лука 3, 22). Св. Јован кога ги крштевал Евреите и фарисеите, ги потопувал целос но за да ги исповедаат гревовите, па дури потоа ги оставал да излезат од водата. Но, Христос, Кој немал грев кој би го исповедал, веднаш излегол од водата која, пак, ја освети со Пречистото Негово Тело и во неа го потопи древниот Адамов грев. Го обнови човечкиот род и му подари небесно царство. Ете како Бог го воспостави нашето спасение и нè дове де до првобитното достоинство, кое Адам го беше изгубил. Ние, знаеме дека Бог кога нè создаде, нè направи чесни и добри, а после, поради лукавството на сатаната, постанав ме нечесни и смртни. Го заборавивме Бога и паднавме во идолопоклонство. Па од милост кон родот човечки, Бог се смили над нас и слезе од небото. Ја остави ангелската слава, постана човек, се смири како грешник, само за да нè врати на првобитната слава и убавина.

И ние денеска, наоѓајќи се во овој свет храм, со покајни солзи да ги измиеме нашите престапи, грешки и гревови, и така очистени од секакви духовни нечистотии, да измолиме милост Божја. Милоста Божја да слезе врз нас. Да ни го ос ветли патот и да ни го просвети умот за да може да одиме по Христа. И така, живеејќи во Христа да спечалиме живот вечен и царство небесно. Амин!

Беседата е изговорена на 19.01.2017 год., на светата Литургија во црквата „Св. Петка“, Рокдаел, Сиднеј, Австралија.